Strona główna.

                                           Szanowni Państwo!

 

CAŁODOBOWA OPIEKA PRAWNA

 DLA CZŁONKÓW BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

 

 

 

Koleżanki i Koledzy, Lekarze i Lekarze Dentyści członkowie Beskidzkiej Izby Lekarskiej! Zgodnie z obietnicą którą złożyłem w związku ze wzrostem składki członkowskiej, oferujemy Wam wszystkim nieodpłatną całodobową Opiekę Prawną, którą na podstawie zawartej przez Okręgową Radę Lekarską umowy będzie świadczyć firma Lex Secure Sp. z o.o.

 

W ramach tej umowy, każdy lekarz i lekarz dentysta, który spełni dwa wymienione poniżej warunki i zostanie dopisany do listy osób uprawnionych oraz otrzyma specjalną imienną kartę, będzie mógł całodobowo zadać pytanie prawne z całego zakresu obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa, z wyłączeniem: prawa podatkowego w zakresie spraw wymagających uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej, dzwoniąc na specjalny numer Infolinii Prawnej.

 

Osoba Uprawniona, może zadawać pytania prawne bez ograniczenia ich liczby, przy czym jednocześnie rozpatrywane będzie jedno pytanie prawne. Odpowiedź na pytanie zostanie przesłana na adres mailowy w ciągu 24 godzin od momentu kontaktu z infolinią. Odpowiedź na pytanie prawne zadane na tle skomplikowanego lub rozbudowanego stanu faktycznego, a także odpowiedzi na więcej niż jedno pytanie prawne zadane do tego samego stanu faktycznego zostaną udzielone w okresie innym, indywidualnie ustalonym z daną Osobą Uprawnioną.

 

W ten sposób otrzymujecie Państwo całkowicie bezpłatną możliwość zadania o dowolnej porze dnia i nocy pytania prawnego na dowolny temat i uzyskania szybkiej odpowiedzi na nie! Jest to jeden z najważniejszych elementów wprowadzanej przez Naszą Izbę kompleksowej ochrony prawnej swoich członków!

 

Aby uzyskać dostęp do usługi (a może to zrobić każdy członek Naszej Izby) należy spełnić następujące warunki:

 

  1. brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich na rzecz Beskidzkiej Izby Lekarskiej w dacie wydania karty abonamentowej umożliwiającej dostęp do sytemu opieki prawnej i aktywowania tego dostępu
  2. podpisanie przez członka Beskidzkiej Izby Lekarskiej oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z udostępnieniem systemu opieki prawnej Lex Secure Sp. z o.o.
  3. podpisanie przez członka Beskidzkiej Izby Lekarskiej oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez BIL w celu  udostępnienia systemu opieki prawnej

 

Stosowne oświadczenie można podpisać na miejscu w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej w godzinach jej pracy (na parterze w Ośrodku Kształcenia Medycznego) lub pobrać je z załącznika poniżej i dostarczyć już podpisane do wspomnianego Ośrodka. Tam po sprawdzeniu niezalegania ze składkami na rzecz BIL pracownice OKM wydrukują dla Was specjalną imienną kartę i wprowadzą do listy osób uprawnionych do korzystania z usługi. Od tego momentu można zacząć korzystać z opieki prawnej.

 

Zaległość w płaceniu składek członkowskich dłuższa niż 3 miesiące powoduje zablokowanie dostępu do sytemu opieki prawnej członkowi  Beskidzkiej Izby Lekarskiej korzystającemu z tego systemu. Dostęp ten może zostać odblokowany wyłącznie po uregulowaniu zaległości.

 

Poniżej zamieszczamy Regulamin Usługi oraz do pobrania stosowne oświadczenie.

 

Mam nadzieję, że wszyscy z Was skorzystają z naszej nowej oferty! Jednocześnie przypominam, że nadal pracujemy nad uzupełnieniem o kolejne elementy kompleksowej Ochrony prawnej członków BIL.

 

                                                                                   

 

 regulamin>>>

 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z udostępnieniem systemu opieki prawnej Lex Secure Sp. z o.o. >>>  

 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez BIL w  celu udostępnienia systemu opieki prawnej>>>                                                                         

 

 

                                                                                    Prezes ORL BIL

    16.04.2015                                                                 Klaudiusz Komor

 

_________________________________________________________________________________________

 

Sprawozdanie z przebiegu  obchodów  XXV- lecia  Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

                                                                                           czytaj dalej>>>

7.04.2015
 _________________________________________________________________________________________

 


              Szanowni Państwo!


Nawiązaliśmy współpracę z TEATREM KOMEDII Kuby Abrahamowicza!
Dla członków Beskidzkiej Izby Lekarskiej na wszystkie spektakle w TEATRZE zniżka w wysokości 5 zł.
W celu zarezerwowania biletów ze zniżką należy zadzwonić pod numer 608 356 265 lub napisać na adres e-mail:asia@teatrkomedii.pl i dokonać rezerwacji podając numer prawa wykonywania zawodu.
Poniżej repertuar Teatru na który obowiązuje wspomniana zniżka                                                 

   7.04.2015                                                                                     repertuar >>>

 

_________________________________________________________________________________________

 

STARSZE AKTUALNE WIADOMOŚCI  PRZENIESIONE DO PANELU

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE lub ARCHIWUM WIADOMOŚCI