Strona główna.

 

 

________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Zapraszamy wszystkich lubiących śpiew do nowo powstającego chóru przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej. Zgłoszenia przyjmuje Pani Urszula Hrabowska w Ośrodku Kształcenia Medycznego tel. 33/822-77-72.

Zapewniamy profesjonalną opieką i szkolenie głosu.

 

12.08.2015

 

________________________________________________________________________________________

 

Komunikat otrzymany z Ministerstwa Zdrowia w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne.

 

9.08.2015                                                                       czytaj dalej...........

________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
43-300 Bielsko-Biała ul. Broniewskiego 21 informuje....

 

  9.08.2015                                                                        czytaj dalej..........

________________________________________________________________________________________

 

 

 

Pan dr n.med. Jacek Kozakiewicz Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach  poinformował , że Śląska Izba Lekarska wychodząc naprzeciw prośbom i oczekiwaniom środowiska lekarskiego oraz dbając o poszerzanie możliwości kształcenia podyplomowego, przygotowała i udostępnia nieodpłatnie Platformę e-learningową.

 

Została ona uruchomiona na stronie internetowej ŚIL i pozwala na nieograniczony w czasie dostęp do pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin medycyny. Zaczynamy od wykładów i testów w następujących tematach:

 

1. Leczenie alergicznych nieżytów nosa u dorosłych i dzieci

 

2. Rozpoznanie i wstępne leczenie astmy oskrzelowej

 

3. Leczenie zaostrzeń astmy.

 

4. Ból przebijający w chorobach nowotworowych

 

5. Dlaczego właśnie pantoprazol jest nam ciągle tak bardzo potrzebny?

 

To dopiero początek, w nieodległej przyszłości udostępnione zostaną kolejne tematy.

Wystarczy wejść na stronę http://www.izba-lekarska.org.pl/kursy, założyć konto i można korzystać z platformy e-learningowej.

 

Kursy posiadają akredytację Naczelnej Izby Lekarskiej.

 

Za udział w kursach przyznawane są punkty edukacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

 

Możliwość  kształcenia się w tej dogodnej formie jest dostępna również dla Członków Beskidzkiej Izby Lekarskiej

 

 

30.07.2015

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

Szkolenia lekarzy w ramach służby przygotowawczej w 2016 r. z Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu.

 

załaczniki

pismo

plakat informacyjny 


26.07.2015                                                                  

 

 

 

________________________________________________________________________________________

 

Po raz pierwszy od 25 lat odrodzonego samorządu lekarzy urząd centralny odpowiedział Okręgowej Radzie Lekarskiej na apel zjazdowy ( przypominamy jego treść)

APEL NR 4/VII/2015 XXXIV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 11 kwietnia 2015 roku

 w sprawie: weryfikacji uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego.

 XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Narodowego Funduszu Zdrowia o stworzenie możliwości rzetelnej i szybkiej weryfikacji uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego (tzw. czerwone zapisy EWUŚ).

Dotychczasowy sposób weryfikacji jest krzywdzący dla świadczeniodawców (powoduje finansowe straty) i kłopotliwy dla pacjentów.

 

Odpowiedzią Zakładu Ubezpieczeń Społecznych była propozycja spotkania w tej sprawie. Ustalono termin spotkania.

 

Spotkanie odbyło się 17 czerwca 2015 roku z udziałem Prezesa Radosława Stępnia i dwóch Dyrektorów Departamentu – ewidencji składek i weryfikacji ubezpieczeń ze strony ZUS oraz dr Teresy Pardela-Gilowskiej, dr Artura Hadriana i dr Krystyny Szyrockiej-Kowalczyk ze strony Beskidzkiej Izby Lekarskiej. Przedstawiliśmy nasze problemy w formie pisemnej (tekst w załączeniu).

 

Uzyskaliśmy odpowiedź, początkowo ustną, a 3 lipca 2015 roku na piśmie, z której wynika konieczność rozmów trójstronnych na ten temat. Albowiem otrzymaliśmy wiadomość z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że informacje dotyczące ubezpieczonych w ciągu doby od otrzymania zgłoszenia do ubezpieczenia trafiają do Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast opóźnienia mogą wynikać z:

 

  1. Płatnik ma 7 dni na zgłoszenie pracownika do ZUS,
  2. Pracownik ma 7 dni na zgłoszenie rodziny i 7 dni na płatność – czyli powstaje 14 dni.

 

Tak czy siak duża część zmarnowanego czasu w weryfikacji „czerwonych rekordów”

jest po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

załaczniki

pismo Prezesa Beskidzkiej Izby Lekarskiej skierowane do Pan Radosława Stępnia przedstawiciela ZUS z zagadnieniami wymagającymi wyjaśnienia

 

pismo  Pan Radosława Stępnia po sprotkaniu dwustronnym z piemnym wyjaśnieniem powyższych problemów 

 

 apel nr 2/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 3.07.2015

 

  26.07.2015                                                           Krystyna Szyrocka-Kowalczyk

 

 

 

________________________________________________________________________________________

 

W związku z apelem nr 6/VII/2015  podjętym przez XXXIV OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ z dnia 11 kwietnia 2015 roku w sprawie: kształcenia specjalizacyjnego w trybie pozarezydenckim o treści:  w związku z narastającym problemem niedoboru specjalistów XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje o wprowadzenie nowej formy kształcenia specjalizacyjnego w trybie pozarezydenckim na zasadzie współfinansowania kosztów specjalizacji po połowie przez podmiot zatrudniający specjalizującego się lekarza i w połowie przez Ministra Zdrowia, Beskidzka Izba Lekarska otrzymała odpowiedź od Ministerstwa Zdrowia Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego treść której zamieszczamy ponieżej

 

pismo Ministerstwa Zdrowia Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 19.07.2015


 

_________________________________________________________________________________________

 

                                              Szanowni Państwo!

 

CAŁODOBOWA OPIEKA PRAWNA

 DLA CZŁONKÓW BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

 

 

 

Koleżanki i Koledzy, Lekarze i Lekarze Dentyści członkowie Beskidzkiej Izby Lekarskiej! Zgodnie z obietnicą którą złożyłem w związku ze wzrostem składki członkowskiej, oferujemy Wam wszystkim nieodpłatną całodobową Opiekę Prawną, którą na podstawie zawartej przez Okręgową Radę Lekarską umowy będzie świadczyć firma Lex Secure Sp. z o.o.

 

W ramach tej umowy, każdy lekarz i lekarz dentysta, który spełni dwa wymienione poniżej warunki i zostanie dopisany do listy osób uprawnionych oraz otrzyma specjalną imienną kartę, będzie mógł całodobowo zadać pytanie prawne z całego zakresu obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa, z wyłączeniem: prawa podatkowego w zakresie spraw wymagających uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej, dzwoniąc na specjalny numer Infolinii Prawnej.

 

Osoba Uprawniona, może zadawać pytania prawne bez ograniczenia ich liczby, przy czym jednocześnie rozpatrywane będzie jedno pytanie prawne. Odpowiedź na pytanie zostanie przesłana na adres mailowy w ciągu 24 godzin od momentu kontaktu z infolinią. Odpowiedź na pytanie prawne zadane na tle skomplikowanego lub rozbudowanego stanu faktycznego, a także odpowiedzi na więcej niż jedno pytanie prawne zadane do tego samego stanu faktycznego zostaną udzielone w okresie innym, indywidualnie ustalonym z daną Osobą Uprawnioną.

 

W ten sposób otrzymujecie Państwo całkowicie bezpłatną możliwość zadania o dowolnej porze dnia i nocy pytania prawnego na dowolny temat i uzyskania szybkiej odpowiedzi na nie! Jest to jeden z najważniejszych elementów wprowadzanej przez Naszą Izbę kompleksowej ochrony prawnej swoich członków!

 

Aby uzyskać dostęp do usługi (a może to zrobić każdy członek Naszej Izby) należy spełnić następujące warunki:

 

  1. brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich na rzecz Beskidzkiej Izby Lekarskiej w dacie wydania karty abonamentowej umożliwiającej dostęp do sytemu opieki prawnej i aktywowania tego dostępu
  2. podpisanie przez członka Beskidzkiej Izby Lekarskiej oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z udostępnieniem systemu opieki prawnej Lex Secure Sp. z o.o.
  3. podpisanie przez członka Beskidzkiej Izby Lekarskiej oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez BIL w celu  udostępnienia systemu opieki prawnej

 

Stosowne oświadczenie można podpisać na miejscu w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej w godzinach jej pracy (na parterze w Ośrodku Kształcenia Medycznego) lub pobrać je z załącznika poniżej i dostarczyć już podpisane do wspomnianego Ośrodka. Tam po sprawdzeniu niezalegania ze składkami na rzecz BIL pracownice OKM wydrukują dla Was specjalną imienną kartę i wprowadzą do listy osób uprawnionych do korzystania z usługi. Od tego momentu można zacząć korzystać z opieki prawnej.

 

Zaległość w płaceniu składek członkowskich dłuższa niż 3 miesiące powoduje zablokowanie dostępu do sytemu opieki prawnej członkowi  Beskidzkiej Izby Lekarskiej korzystającemu z tego systemu. Dostęp ten może zostać odblokowany wyłącznie po uregulowaniu zaległości.

 

Poniżej zamieszczamy Regulamin Usługi oraz do pobrania stosowne oświadczenie.

 

Mam nadzieję, że wszyscy z Was skorzystają z naszej nowej oferty! Jednocześnie przypominam, że nadal pracujemy nad uzupełnieniem o kolejne elementy kompleksowej Ochrony prawnej członków BIL.

 

                                                                                   

 

 regulamin>>>

 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z udostępnieniem systemu opieki prawnej Lex Secure Sp. z o.o. >>>  

 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez BIL w  celu udostępnienia systemu opieki prawnej>>>                                                                         

 

 

                                                                                    Prezes ORL BIL

    16.04.2015                                                                 Klaudiusz Komor

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

STARSZE AKTUALNE WIADOMOŚCI  PRZENIESIONE DO PANELU

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE lub ARCHIWUM WIADOMOŚCI