Strona główna.

Koleżanki i Koledzy

informacje o innych obowiązkach związanych z prowadzeniem praktyk prywatnych zamieszczone są w zakładce praktyki prywatne  - sprawozdawczość

 

 ogłoszenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (SANEPID)  oraz załączniki odpowiednich zgłoszeń - w zakładce praktyki prywatne - Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna

____________________________________________________________________

 

Koleżanki i Koledzy

 

Zadaniem lekarza jest nie tylko leczenie, ale również promocja zdrowego stylu życia. Zapraszamy do skorzystania z programu zajęć sportowych  MultiSport  dla  lekarzy i lekarzy dentystów członków Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

multiactive

Karty dla chętnych do częstszego korzystania z obiektów i większej ilości obiektów

MultiSport Classic 

MultiSport Plus

                                                                                                                03.02.2016

___________________________________________________________________________

 

Koleżanki i Koledzy  

 

przypominamy  O OBOWIĄZKU  SPRAWOZDAWCZYM

czyli  obowiązku złożenia sprawozdania

o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
formularze MZ – 88 i MZ89

termin składania do 29.02.2016 roku. 

 

Formularze statystyczne Ministerstwa Zdrowia obowiązujące w roku 2016 z danymi za rok 2015

MZ- 88

MZ - 89

 

Wyjaśnienia do formularzy                                                                                                  

MZ - 88

MZ -  89     

 

więcej informacji statystyki publicznej                                                                                               

      02.02.2016                         

___________________________________________________________________________

 

Obowiązki podmiotów sektora ochrony zdrowia w zakresie ochrony danych osobowych

                                                                              czytaj dalej>>>

 

 

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

W INDYWIDUALNEJ PRAKTYCE LEKARSKIEJ/PRAKTYCE STOMATOLOGICZNEJ/NZOZ

                                                                                  czytaj dalej >>>

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

 

W INDYWIDUALNEJ PRAKTYCE LEKARSKIEJ/PRAKTYCE STOMATOLOGICZNEJ/NZOZ

                                                                                   czytaj dalej >>>

 

___________________________________________________________________________

 

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie realizacji recept po wejściu w życie zmian zawartych w ustawie z dnia 9.10.2015

 

 

czytaj dalej >>>

 

24.01.2016 

___________________________________________________________________________

 

 

INFORMACJA
DLA LEKARZY, LEKARZY DENTYSTÓW, FELCZERÓW,
PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH
UPRAWNIONYCH DO WYSTAWIANIA RECEPT NA LEKI REFUNDOWANE

 

czytaj dalej >>>