Strona główna.

_____________________________________________________________

 

Omówienie  projektu rozporz─ůdzenia Ministra Finansów ws. zwolnie┼ä

z obowi─ůzku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas

rejestruj─ůcych. 

 

18.10.2014                                                              czytaj>>>

                                                                   PROJEKT USTAWY    CZYTAJ>>>

_____________________________________________________________

 

KONFERENCJA INTERDYSCYPLINARNA

PROBLEMY WIEKU PODESZŁEGO

 

Kierownik naukowy Prof. dr hab.n.med. Ma┼égorzata Muc-Wierzgo┼ä – Konsultant Wojewódzki z zakresu Zdrowia Publicznego

8.10.2014  (sobota) godz. 9.00 

 

 czytaj>>>

 

_____________________________________________________________

 

 

Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informuj─Ö o og┼éoszonych post─Öpowaniach konkursowych na  udzielanie ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE.

5.10.2014                                                                           czytaj >>>

 

 

 

 

_____________________________________________________________

 

UWAGA!!!

Od 4 pa┼║dziernika WA┼╗NE ZMIANY w rozporz─ůdzeniu w sprawie recept.

 

30.09.2014                                                                                          czytaj>>>

 

____________________________________________________________

 

 

UWAGA!!!

Od 18.09.2014  WA┼╗NE ZMIANY w rozporz─ůdzeniu w sposobie wystawiania recept na leki odurzaj─ůce i psychotropowe.

 

30.09.2014                                                                                          czytaj>>>

 

 

 ______________________________________________________________

                       

 

                Szanowne Kole┼╝anki, Szanowni Koledzy!

 

Podczas posiedzenia w dniu 5 wrze┼Ťnia Naczelna Rada Lekarska stosunkiem g┼éosów 31 za, 11 przeciw, 8 wstrzymuj─ůcych si─Ö, przyj─Ö┼éa zaproponowan─ů przez Komisj─Ö Finansowo-Bud┼╝etow─ů NRL nowelizacj─Ö uchwa┼éy w sprawie sk┼éadki cz┼éonkowskiej. Wprowadza ona od stycznia 2015 roku podwy┼╝szenie sk┼éadki dla cz┼éonków Samorz─ůdu Lekarskiego do 60 z┼é miesi─Öcznie. Ponadto sk┼éadka w wysoko┼Ťci 10 z┼é przys┼éugiwa─ç b─Ödzie lekarzom sta┼╝ystom, a lekarze powy┼╝ej 75 roku ┼╝ycia b─Öd─ů automatycznie zwolnieni z p┼éacenia sk┼éadki. Wszyscy, którzy wcze┼Ťniej nabyli prawo do zwolnienia lub zmniejszenia sk┼éadki zachowaj─ů je nadal. Uproszczono równie┼╝ procedury zwi─ůzane z uzyskaniem zwolnienia z p┼éacenia sk┼éadki.

Zgodnie z wol─ů Okr─Ögowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej zarówno ja, jak i dr Zyta Ka┼║mierczak-Zagórska g┼éosowali┼Ťmy przeciwko zwi─Ökszeniu wysoko┼Ťci sk┼éadki, jednak byli┼Ťmy w mniejszo┼Ťci.

Nowa, wy┼╝sza sk┼éadka b─Ödzie obowi─ůzywa─ç od przysz┼éego roku, jednak ju┼╝ rozpocz─Öli┼Ťmy prace nad opracowaniem najkorzystniejszych dla wszystkich cz┼éonków Naszej Izby sposobów spo┼╝ytkowania tych ┼Ťrodków. Szczególnie bierzemy pod uwag─Ö rozszerzenie naszej oferty w zakresie ochrony prawnej lekarzy, os┼éony socjalnej dla potrzebuj─ůcych i b─Öd─ůcych w trudnej sytuacji lekarzy oraz dalszym rozszerzeniem naszej oferty szkoleniowej dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Klaudiusz Komor

Prezes ORL BIL

            10.09.2014

 

_______________________________________________________________

 

                           

                                   Pomoc Prawna dla Lekarzy

 

Szanowni cz┼éonkowie Beskidzkiej Izby Lekarskiej, poni┼╝ej prezentujemy tre┼Ť─ç porozumienia pomi─Ödzy Nasz─ů Izb─ů a Izb─ů Adwokack─ů w Bielsku-Bia┼éej, na mocy którego ka┼╝dy lekarz i dentysta mo┼╝e raz na kwarta┼é bezp┼éatnie uzyska─ç przeds─ůdow─ů pomoc prawn─ů w dowolnie wybranej kancelarii prawnej z listy rekomendowanych przez Izb─Ö Adwokack─ů. Porozumienie zosta┼éo zawarte na wzór funkcjonuj─ůcego ju┼╝ od d┼éu┼╝szego czasu podobnego porozumienia Izby ┼Ül─ůskiej. Poniewa┼╝ lekarze ze ┼Ül─ůska bardzo sobie chwalili tak─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç uzyskania pomocy prawnej, postanowili┼Ťmy da─ç podobne narz─Ödzia naszym cz┼éonkom. Poniewa┼╝ lista kancelarii jest rekomendowana przez samorz─ůd adwokacki, mamy pewno┼Ť─ç, ┼╝e s─ů to najlepsze kancelarie. Starali┼Ťmy si─Ö, aby w ka┼╝dym powiecie by┼éa chocia┼╝ jedna kancelaria, ┼╝eby nie trzeba by┼éo daleko szuka─ç. Bardzo prosimy o Wasze opinie i do┼Ťwiadczenia w korzystaniu z zawartego porozumienia.                                                                                                                             

 

 

26.08.2014                                                                          czytaj>>>

 

 

______________________________________________________________ 

 

 

Pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie informacji

przekazanych przez G┼éównego Inspektora Sanitarnego dotycz─ůcych

epidemii wywo┼éanej wirusem  Ebola

 

Pismo Prezesa NRL

Ocena ryzyka -wytyczne

Informacja opracowana na podstawie materia┼éów ┼Üwiatowej organizacji Zdrowia z dnia 19.08.2014

 

26.08.2014

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

                                  Szanowne Kole┼╝anki,   

                             Szanowni Koledzy,

                 cz┼éonkowie Beskidzkiej Izby Lekarskiej!

 

Poniewa┼╝ ostatnio bardzo du┼╝o emocji wywo┼éa┼é poruszony na ostatnim Krajowym Zje┼║dzie Lekarzy temat zmian w zakresie wysoko┼Ťci i zasad p┼éacenia sk┼éadki cz┼éonkowskiej, chcia┼ébym w jasny sposób przedstawi─ç stanowisko Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

 

Zgodnie z wol─ů XXXIII Okr─Ögowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyra┼╝on─ů w apelu Okr─Ögowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej jest przeciwna zwi─Ökszeniu wysoko┼Ťci sk┼éadki cz┼éonkowskiej.

 

Uwa┼╝amy  natomiast za konieczne  uproszczenie zasad jej naliczania  zw┼éaszcza w zakresie ulg i zwolnie┼ä. Naszym zdaniem ka┼╝dy lekarz powy┼╝ej 75 roku ┼╝ycia powinien by─ç automatycznie zwolniony z jej op┼éacania. Natomiast lekarze sta┼╝y┼Ťci  oraz lekarze emeryci i renci┼Ťci nie osi─ůgaj─ůcy dodatkowych przychodów powinni by─ç obj─Öci sk┼éadk─ů ulgow─ů. Uprawnienia do sk┼éadki ulgowej powinna przyznawa─ç Okr─Ögowa Rada Lekarska, ale nie jak dotychczas na podstawie zezna┼ä PIT za ubieg┼éy rok, co powoduje du┼╝o nieporozumie┼ä,  lecz na podstawie o┼Ťwiadczenia lekarza o braku przychodów z dodatkowych ┼║róde┼é, poza emerytur─ů lub rent─ů. Naszym zdaniem w┼éa┼Ťnie w tym kierunku powinny pój┼Ť─ç prace zmierzaj─ůce do nowelizacji uchwa┼éy Naczelnej Rady Lekarskiej.

 

Jednocze┼Ťnie chcia┼ébym przypomnie─ç wszystkim  Kole┼╝ankom i Kolegom zalegaj─ůcym z p┼éatno┼Ťciami sk┼éadek, ┼╝e zgodnie z obowi─ůzuj─ůcym prawem p┼éacenie sk┼éadki jest obowi─ůzkiem ka┼╝dego lekarza i lekarza dentysty. Regularnie p┼éacona sk┼éadka cz┼éonkowska jest podstaw─ů bud┼╝etu okr─Ögowej izby lekarskiej,  dzi─Öki której izba mo┼╝e funkcjonowa─ç.

W┼Ťród wielu zada┼ä  korporacji lekarskiej okre┼Ťlonych w ustawie o izbach lekarskich s─ů zadania kluczowe dla wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów takie jak: sprawowanie pieczy nad nale┼╝ytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza, prowadzenie rejestru lekarzy i rejestru podmiotów wykonuj─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç lecznicz─ů, prowadzenie post─Öpowa┼ä z zakresu  odpowiedzialno┼Ťci zawodowej, w tym sprawowanie  s─ůdownictwa lekarskiego, prowadzenie sta┼╝y podyplomowych oraz szeroko poj─Öte kszta┼écenie podyplomowe, na które sk┼éadaj─ů si─Ö liczne szkolenia i kursy dla lekarzy i lekarzy dentystów. Ponadto Nasza Izba prowadzi  Klub Lekarza, organizuje liczne imprezy sportowe i kulturalne oraz wspiera  swych cz┼éonków w trudnych sytuacjach finansowych poprzez system zapomóg. Wydajemy Biuletyn Informacyjny, prowadzimy stron─Ö internetow─ů, przy Izbie dzia┼éa Komisja Bioetyczna i Lekarska Kasa Pomocy. Nasi cz┼éonkowie mog─ů w Izbie skorzysta─ç bezp┼éatnie z pomocy prawnej w sprawach dotycz─ůcych wykonywania zawodu. Tak wi─Öc korzy┼Ťci z dzia┼éania Izby s─ů wymierne dla wszystkich lekarzy, a pojawiaj─ůce si─Ö czasami opinie lekarzy, ┼╝e Izba jest niepotrzebna, bo nic nie robi s─ů nieuzasadnione.

 

Wszystkie  zadania oraz przedsi─Öwzi─Öcia realizowane przez nasz─ů Izb─Ö Lekarsk─ů, podobnie jak utrzymanie siedziby  i biura Izby  s─ů finansowane g┼éównie ze sk┼éadek cz┼éonkowskich. Cz─Ö┼Ť─ç sk┼éadki jeste┼Ťmy zobowi─ůzani odprowadzi─ç do Naczelnej Izby Lekarskiej aby zapewni─ç jej funkcjonowanie. Staramy si─Ö równie┼╝ pozyska─ç dodatkowe ┼Ťrodki pieni─Ö┼╝ne na finansowanie Izby, mi─Ödzy innymi z dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej polegaj─ůcej na prowadzeniu agencji ubezpieczeniowej. 

 

Aby zapewni─ç prawid┼éowe funkcjonowanie Izby Lekarskiej konieczne jest terminowe op┼éacanie sk┼éadek przez wszystkich jej cz┼éonków. Niepotrzebna wtedy b─Ödzie jakakolwiek podwy┼╝ka  wysoko┼Ťci sk┼éadki. Uchylanie si─Ö od p┼éacenia sk┼éadki jest nie tylko niezgodne z prawem, ale równie┼╝ nieetyczne wobec pozosta┼éych lekarzy i lekarzy dentystów p┼éac─ůcych j─ů regularnie, którzy w ten sposób kredytuj─ů osoby zalegaj─ůce z jej p┼éaceniem.

 

Obowi─ůzkiem Okr─Ögowej Rady Lekarskiej  oraz stoj─ůcego na jej czele Prezesa jest dbanie o prawid┼éow─ů gospodark─Ö finansow─ů  Samorz─ůdu Lekarskiego, a wi─Öc równie┼╝ o terminowe op┼éacanie sk┼éadek cz┼éonkowskich.

 

Poniewa┼╝, jak  zaznaczy┼éem powy┼╝ej, Okr─Ögowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej uwa┼╝a, ┼╝e nie nale┼╝y obecnie podwy┼╝sza─ç wysoko┼Ťci sk┼éadki, to jednak stoj─ůc na stra┼╝y prawid┼éowego funkcjonowania Izby oraz interesu wszystkich jej cz┼éonków  b─Ödziemy zmuszeni bezwzgl─Ödnie wymaga─ç p┼éacenia sk┼éadki w dotychczasowej wysoko┼Ťci przez wszystkich do tego zobowi─ůzanych. 

 

Na zako┼äczenie jeszcze raz apeluj─Ö do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów nie p┼éac─ůcych regularnie sk┼éadek o niezw┼éoczne uregulowanie wszystkich zaleg┼éo┼Ťci.

 

Prezes Okr─Ögowej Rady Lekarskiej

Beskidzkiej Izby Lekarskiej

Klaudiusz Komor

 

                                                                                                                 8.07.2014

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

medochrona 

Zapraszamy Pa┼ästwa do wype┼éniania wniosków OC lekarza, lekarza dentysty na rok 2014


Wniosek o kontynuacj─Ö/zawarcie umowy ubezpieczenia OC dla lekarza i lekarza dentysty prowadz─ůcego dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů >>>


Wniosek o kontynuacj─Ö/zawarcie umowy ubezpieczenia OC dla lekarza i lekarza dentysty nie prowadz─ůcego dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej >>>

______________________________________________________________________________

 

 

 

UWAGA!
OBOWI─äZEK SPRAWOZDAWCZY

 

 

_______________________________________________________________________________________________________