Strona główna.

 

_________________________________________________________________________________________                                      

 

Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku - Białej  zwrócił się z  informacją o poszukiwaniu

lekarzy  różnych specjalizacji do współpracy z tutejszym Sądem Okręgowym i

sądami rejonowymi w okręgu bielskim w dwóch obszarach:    

biegłych lekarzy sądowych  

i lekarzy sądowych.

 

Informacje dotyczące kryteriów koniecznych do wykonywania w/w funkcji  znajdują

się nas stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

  www.bielsko-biała.so.gov.pl  zakładka informacje.

 

Dodatkowe informacje również uzyskać pod numerem telefonu 33/499 03 11

 

16.06.2015

_________________________________________________________________________________________                                      

 

STANOWISKO NR 1/VII/2015

 

PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

 

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

 

z dnia 12 czerwca 2015 roku

 

 

 

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża

zadowolenie ze zwiększenia limitów przyjęć na studia medyczne w roku 2015-2016.

 

Jest to pierwszy tak istotny wzrost od wielu lat, zgodny z postulatami samorządu

lekarskiego.

 

Mamy jednak nadzieję, że nie odbędzie się to kosztem jakości szkolenia.

Jednocześnie niezmiennie uważamy, że konieczne jest przywrócenie stażu

podyplomowego, który powinien stanowić nieodłączny element szkolenia lekarzy.

 

 

 

 13.06.2015

 

 

 

_________________________________________________________________________________________                                      

 

STANOWISKO NR 2/VII/2015

 

PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

 

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

 

z dnia 12 czerwca 2015 roku

 

 

 

 

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej  popiera protest środowiska pielęgniarek i położnych.

 

Uważamy, że wszystkie grupy zawodowe w Ochronie Zdrowia w Polsce są niegodnie wynagradzane, a warunki pracy i płacy odstają od standardów europejskich.

13.06.2015

 

_________________________________________________________________________________________                                      

 

 

 

 

W imieniu Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, niezmiernie miło jest nam zaprosić na jubileuszowe XXV Żeglarskie Mistrzostwa Polski Lekarzy.

 

Regaty wzorem lat ubiegłych  odbędą się w miejscu, które naszym zdaniem sprawdziło się pod każdym względem w Ośrodku „Wrota Mazur” w Imionku k/Pisza www.wrotamazur.com.

 

Regaty rozgrywać się będą w terminie 4-6 września 2015r.

 

Wpisowe od załogi wynosi 1300 zł.  (325 zł./os.) i zawiera dwa noclegi (4/5.09 + 5/6.09), pełne wyżywienie dla czteroosobowej załogi, jacht, koszt organizacji regat oraz ubezpieczenie. Istnieje możliwość zakwaterowania uczestników w hotelu „Joseph Conrad” wówczas wpisowe od osoby wynosi 425 zł. (od załogi 1700,00). Udział dzieci do lat 6 bezpłatnie (w takim przypadku nie gwarantujemy noclegów i wyżywienia).  Koszt udziału osoby towarzyszącej jest taki sam jak w przypadku uczestników regat i wynosi 325 zł. (bądź 425zł.) od osoby. Osobom towarzyszącym zapewniamy możliwość pływania statkiem wycieczkowym podczas regat.

 

Regaty odbędą się na 30 łodziach typu DELPHIA 21 na zasadach dobrze nam już znanych, w systemie przesiadkowym – dla przypomnienia po każdym dniu pływania ponowne losowanie jachtu. Każdy sternik biorący na siebie odpowiedzialność za jacht będzie musiał wnieść jednorazową kaucję w wysokości 200 zł., która zwrócona zostanie po zakończeniu regat.

 

Tradycyjnie, obydwa wieczory żeglarskie spędzimy przy muzyce na żywo.

 

Startują załogi 4 osobowe, w tym minimum 2 lekarzy, przy czym sternikiem jachtu musi być lekarz. Sternik jachtu (tj. osoba osobiście obsługująca urządzenie sterowe) musi posiadać stopień żeglarski – minimum żeglarza jachtowego. Zgłoszenia osobiste, telefoniczne, faxem lub pocztą elektroniczną w terminie od 15 maja do 30 czerwca 2015r. proszę składać w Biurze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie.

 

Dla porządku organizacyjnego prosimy załogi aby składając formularz załączyły kopię patentu sternika.

 

Szczegóły będą publikowane na stronie internetowej:www.regaty.wmil.olsztyn.pl

 

Podsumowując:

 

1.     TERMIN

 

04 (piątek) – 06 (niedziela) września 2014r.

 

2.     MIEJSCE

 

Ośrodek WROTA MAZUR Imionek k/Pisza – jezioro Roś

 

3.     OPŁATY

 

1300 zł. od załogi (noclegi w ośrodku Wrota Mazur)

 

1700 zł. od załogi (noclegi w hotelu „Joseph Conrad” w Piszu)

 

W ramach wpisowego załoga otrzymuje dwa noclegi oraz pełne wyżywienie dla 4 osób.

 

Osoba towarzysząca: 325zł. (nocleg: Wrota Mazur), 425zł. (nocleg: „Joseph Conrad”)

 

Wpłaty (wpisowe) na konto: 61 1140 1111 0000 3048 4600 1001

 

4.     DANE ORGANIZATORA

 

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska

 

ul. Żołnierska 16 C, 10-561 Olsztyn

 

tel. 89 539 19 29, fax. 89 534 44 83

 

e-mail j.gniadek@hipokrates.org

 

5.     ARTAKCJE

 

Statek wycieczkowy dla obserwatorów regat.

 

Koncerty zespołów: The Doctors (5.09) i The Painkiller`s (6.09)

 

6.     OSOBY DO KONTAKTU

 

Komandor regat – lek. Bogdan Kula - tel. 607 229 601

 

Sekretarz Komisji Regatowej – Joanna Gniadek - tel. 609 710 106

 

 

 

Serdecznie zapraszamy,

 

 

 

Komisja Kultury i Sportu

 Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej

 W Olsztynie

 _________________________________________________________________________________________                                       

 

WYDZIAŁ LEKARSKI  PAM  W SZCZECINIE -  ROCZNIK 1995

 

Z okazji 20 lecia  ukończenia studiów, zapraszam  Koleżanki i Kolegów na spotkanie w dniach 23-25- października 2015 roku . Spotkamy się w Pensjonacie Pisz w Pobierowie.

Opłata za udział w spotkaniu wynosi 380 złotych. Wpłaty proszę dokonywać do końca sierpnia 2015 roku na konto  49 1240 3868 1111 0010 2559 8600. ( Andrzej Radecki) z podaniem dokładnych danych wpłacającego. Proszę o wcześniejsze zgłaszanie,  do dnia 30 czerwca 2015, chęci udziału w zjeździe celem  zarezerwowania odpowiedniej ilości miejsc noclegowych.

Bliższych informacji udziela : Andrzej Radecki tel. 602 42 89 28, e-mail: radecki@onet.pl

 

 

 _________________________________________________________________________________________

 

Stowarzyszenie Nepalczyków w Polsce ( Non-Resident Nepalese in Poland skrótem NRN-PL) organizuje akcję zbierania pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Nepalu z dnia 25.04.2015r. Jest już powyżej 5 tyś. ofiar śmiertelnych i nadal ta liczba rośnie. Ponad 10 milionów ludzi jest bez dachu nad głową . Zacznie się brak wody i  jedzenia itp. Bądźmy solidarni z ludźmi w tragedii z jednego najpiękniejszego, górzystego  kraju świata.  W takiej sytuacji każdy grosz jest na wagę złota. Dzięki dobrej woli człowieka, Ci ludzie mogą żyć, a kraj może się odbudować na nowo.

 

 

 

Konto bankowe w BZWBK:

 

 27 1090 2356 0000 0001 1368  0462

 

z tytułem przelewu " Imię i nazwisko oraz darowizna dla Nepalu"

 

 Ze względów technicznych, pomoc tylko w formie przelewów na podane konto.

 

Szczegółowe informacje dotyczące akcji pod numerem: 606852837,604787866

 

 Inicjatorami tej akcji humanitarnej są:

 Nepalczycy mieszkające w Polsce na czele dr Bodha Raj Subedi.

 Dr Bodha Raj Subedi chirurgiem onkologiem iNepalczykiem mieszkającym w Świebodzicach od 17 lat. Również przewodniczącym zarządu  w/w Stowarzyszenia z siedzibą w Świebodzicach ( zarejestrowany w KRS : 0000331895) od powstania. Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność od 2009r. na  rzecz Nepalczyków mieszkających w Polsce oraz rozwój kultury i tradycji nepalskiej wśród Polaków jak i polskiej wśród Nepalczyków itp.

 

 11.05.2015

 

_________________________________________________________________________________________

 

                                              Szanowni Państwo!

 

CAŁODOBOWA OPIEKA PRAWNA

 DLA CZŁONKÓW BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

 

 

 

Koleżanki i Koledzy, Lekarze i Lekarze Dentyści członkowie Beskidzkiej Izby Lekarskiej! Zgodnie z obietnicą którą złożyłem w związku ze wzrostem składki członkowskiej, oferujemy Wam wszystkim nieodpłatną całodobową Opiekę Prawną, którą na podstawie zawartej przez Okręgową Radę Lekarską umowy będzie świadczyć firma Lex Secure Sp. z o.o.

 

W ramach tej umowy, każdy lekarz i lekarz dentysta, który spełni dwa wymienione poniżej warunki i zostanie dopisany do listy osób uprawnionych oraz otrzyma specjalną imienną kartę, będzie mógł całodobowo zadać pytanie prawne z całego zakresu obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa, z wyłączeniem: prawa podatkowego w zakresie spraw wymagających uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej, dzwoniąc na specjalny numer Infolinii Prawnej.

 

Osoba Uprawniona, może zadawać pytania prawne bez ograniczenia ich liczby, przy czym jednocześnie rozpatrywane będzie jedno pytanie prawne. Odpowiedź na pytanie zostanie przesłana na adres mailowy w ciągu 24 godzin od momentu kontaktu z infolinią. Odpowiedź na pytanie prawne zadane na tle skomplikowanego lub rozbudowanego stanu faktycznego, a także odpowiedzi na więcej niż jedno pytanie prawne zadane do tego samego stanu faktycznego zostaną udzielone w okresie innym, indywidualnie ustalonym z daną Osobą Uprawnioną.

 

W ten sposób otrzymujecie Państwo całkowicie bezpłatną możliwość zadania o dowolnej porze dnia i nocy pytania prawnego na dowolny temat i uzyskania szybkiej odpowiedzi na nie! Jest to jeden z najważniejszych elementów wprowadzanej przez Naszą Izbę kompleksowej ochrony prawnej swoich członków!

 

Aby uzyskać dostęp do usługi (a może to zrobić każdy członek Naszej Izby) należy spełnić następujące warunki:

 

  1. brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich na rzecz Beskidzkiej Izby Lekarskiej w dacie wydania karty abonamentowej umożliwiającej dostęp do sytemu opieki prawnej i aktywowania tego dostępu
  2. podpisanie przez członka Beskidzkiej Izby Lekarskiej oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z udostępnieniem systemu opieki prawnej Lex Secure Sp. z o.o.
  3. podpisanie przez członka Beskidzkiej Izby Lekarskiej oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez BIL w celu  udostępnienia systemu opieki prawnej

 

Stosowne oświadczenie można podpisać na miejscu w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej w godzinach jej pracy (na parterze w Ośrodku Kształcenia Medycznego) lub pobrać je z załącznika poniżej i dostarczyć już podpisane do wspomnianego Ośrodka. Tam po sprawdzeniu niezalegania ze składkami na rzecz BIL pracownice OKM wydrukują dla Was specjalną imienną kartę i wprowadzą do listy osób uprawnionych do korzystania z usługi. Od tego momentu można zacząć korzystać z opieki prawnej.

 

Zaległość w płaceniu składek członkowskich dłuższa niż 3 miesiące powoduje zablokowanie dostępu do sytemu opieki prawnej członkowi  Beskidzkiej Izby Lekarskiej korzystającemu z tego systemu. Dostęp ten może zostać odblokowany wyłącznie po uregulowaniu zaległości.

 

Poniżej zamieszczamy Regulamin Usługi oraz do pobrania stosowne oświadczenie.

 

Mam nadzieję, że wszyscy z Was skorzystają z naszej nowej oferty! Jednocześnie przypominam, że nadal pracujemy nad uzupełnieniem o kolejne elementy kompleksowej Ochrony prawnej członków BIL.

 

                                                                                   

 

 regulamin>>>

 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z udostępnieniem systemu opieki prawnej Lex Secure Sp. z o.o. >>>  

 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez BIL w  celu udostępnienia systemu opieki prawnej>>>                                                                         

 

 

                                                                                    Prezes ORL BIL

    16.04.2015                                                                 Klaudiusz Komor

 

_________________________________________________________________________________________

 

Sprawozdanie z przebiegu  obchodów  XXV- lecia  Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

                                                                                           czytaj dalej>>>

7.04.2015
 _________________________________________________________________________________________

 


              Szanowni Państwo!


Nawiązaliśmy współpracę z TEATREM KOMEDII Kuby Abrahamowicza!
Dla członków Beskidzkiej Izby Lekarskiej na wszystkie spektakle w TEATRZE zniżka w wysokości 5 zł.
W celu zarezerwowania biletów ze zniżką należy zadzwonić pod numer 608 356 265 lub napisać na adres e-mail:asia@teatrkomedii.pl i dokonać rezerwacji podając numer prawa wykonywania zawodu.
Poniżej repertuar Teatru na który obowiązuje wspomniana zniżka                                                 

   7.04.2015                                                                                     repertuar >>>

 

_________________________________________________________________________________________

 

STARSZE AKTUALNE WIADOMOŚCI  PRZENIESIONE DO PANELU

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE lub ARCHIWUM WIADOMOŚCI