Strona główna.

UWAGA!!!   

OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWCZY za rok 2014

                                                                     

                                                                           czytaj dalej>>>

formularze MZ

 

23.01.2015                                                                              

_____________________________________________________________ 

 

Aby wypełnić wniosek na ubezpieczenie OC lekarzy na rok 2015 proszę wejść w powyższą ikonę UBEZPIECZENIA

 

PŁATNOŚĆ SKŁADKI UBEZPIECZENIA:
jednorazowo w terminie do 31.01.2015
lub 2 raty: I-sza rata do 31.01.2015 II- rata do dnia 30.06.2015
NA KONTO 03 1240 1170 1111 0000 2408 7474
Beskidzka Izba Lekarska  43-300 Bielsko-Biała  ul. Krasińskiego 28

____________________________________________________________________________________________

 

Przypominamy o konieczności zgłoszenia faktu zawarcia umowy OC lekarza na rok 2015  w Rejestrze Praktyk Lekarskich Beskidzkiej Izby Lekarskiej lub dokonanie samodzielnego uaktualnienia danych w księdze rejestrowej swojej praktyki lekarskiej.

 9.01.2015

____________________________________________________________________________________________

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA LEKARZY NA ROK 2015

 

Na rok 2015 Beskidzka Izba Lekarska wynegocjowała z dotychczasowym ubezpieczycielem czyli PZU bardzo korzystne warunki finansowe ubezpieczeń.

Otrzymujecie Państwo

1. do 40% niższą opłatę za ubezpieczenie (w porównaniu z rokiem ubiegłym) co szczególnie odczują Koledzy z grupy I o najwyższym ryzyku wykonywania zawodu.

2. podwyższenie sum gwarancyjnych, a zatem można ubezpieczyć się na kwotę obowiązkową 75 000 euro na jedno i 350 000 euro  na  wszystkie zdarzenia plus dodatkowo  2.500.000 PLN (jest to kwota do której nie partycypujemy w kosztach odszkodowania)  

3. kompleksową ochronę odpowiedzialności. W cenie  każdego  wariantu ubezpieczenia pakietowego i dobrowolnego  macie  Państwo  zapewnioną   ochronę za szkody rzeczowe i osobowe  wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego praktyki zawodowej   oraz szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z których korzystamy  na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu  do kwoty 50.000 zł .

 

W tym roku  wniosek jest tak przygotowany, że wybór  posiadanej praktyki  i specjalizacji poprowadzi Państwa do koniecznego dla Państwa  rodzaju ubezpieczenia. Pozostaje tylko wybór sumy gwarancyjnej i możliwość podwyższenia sum gwarancyjnych na różne zdarzenia pozamedyczne, a związane z wykonywaną działalnością. Za dodatkową składką możemy ubezpieczyć się od ryzyka zarażenia się HIV i WZW.

 

 W związku ze zmianą zakresu ubezpieczenia i sum gwarancyjnych jesteśmy zobowiązani do wypełnienia wniosku , który będzie umieszczony na stronie BIL po wejściu w znaczek MEDOCHRONA

 

Informacji wszelkich i pomocy w wypełnieniu wniosku możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu 512865136 u Pani Joanny Bathelt w godzinach pracy Izby Lekarskiej oraz 338106818 lub 660682881 lub 604260880  u pani Jolanty Kapeli.

  

Przypominamy z obowiązku ,że  lekarze chcący zawrzeć umowę ubezpieczenia z datą ochrony od 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 muszą bezwzględnie wypełnić wniosek do dnia 31.12.2014 r.  Każdy kto wypełni wniosek po dacie 31 grudnia 2014 roku będzie miał ochronę od dnia następnego po dacie wypełnienia wniosku. Szczególnie ważna jest to wskazówka dla lekarzy, którzy posiadają aktualne ubezpieczenie zawarte za pośrednictwem Izby. Radykalna zmiana wariantów ubezpieczenia nie pozwala z automatu przypisać lekarza do posiadanego wariantu ubezpieczenia w 2014 roku.

 

Oferta ubezpieczenia OC na 2015 rok

 

Aby wypełnić wniosek proszę wejść na www.medochrona.pl

 30.11.2014

 _______________________________________________________________________________________________________ 

 

Specjalna oferta kas fiskalnych dla członków Beskidzkiej Izby Lekarskiej                                           

30.11.2014                                                                         czytaj dalej  >>> 
                                       

_______________________________________________________________________________________________________

 

Szanowni Koleżanki i Koledzy!

           Kasy fiskalne komunikat 3

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych) od 2015 roku dla lekarzy i lekarzy dentystów świadczących usługi w zakresie opieki medycznej poniżej zamieszczony jest

 

 artykuł zawierający  informacje dotyczące obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych) od 2015 roku 

                                                                                                czytaj dalej>>>

 

powyżej zamieszczony link Państwo zamieszczoną ofertę firmy Jantar zakupu kas po preferencyjnych cenach dla członków BIL,   

 

w lutym 2015 roku w siedzibie BIL  zostanie zorganizowane  szkolenie, poświęcone prowadzeniu  ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących poprowadzone przez Przedstwiciela Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej w trakcie którego można będzie zadać pytania związane z planowanym zakupem kasy.  Termin spotkania zostanie podany odrębnym komunikatem.

 

 załącznik

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

 

 16.11.2014

aktualizacja 18.01.2015

 __________________________________________________________ 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy

 

 

 

Informujemy, że istnieje możliwość wykupienia przez członków Beskidzkiej Izby Lekarskiej programu sportowo-rekreacyjnego.                           

 

   30.11.2014                                                                                 czytaj dalej>>>                

 

 ____________________________________________________________________________________________________

 

POGOTOWIE MIGOWE

Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS w Rzeszowie w załączeniu przesyła plakat informujący o realizacji bardzo ważnej i bezpłatnej usługi dla osób niesłyszących: Pogotowie Migowe, w ramach którego zapewniamy dostęp do tłumacza języka migowego on-line.

Osoba głucha i pracownik urzędu czy instytucji może w godzinach od 8.00 do 16.00 za pośrednictwem kamerki internetowej na komunikatorze np. Skype lub ooVoo skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego świadczącego usługi on-line.

 

     16.12.2014                                                czytaj>>>                                                 


_____________________________________________________________

 

UWAGA!!!

Od 4 października WAŻNE ZMIANY w rozporządzeniu w sprawie recept.

 

30.09.2014                                                                                          czytaj>>>

____________________________________________________________

 

UWAGA!!!

Od 18.09.2014  WAŻNE ZMIANY w rozporządzeniu w sposobie wystawiania recept na leki odurzające i psychotropowe.

 

30.09.2014                                                                                          czytaj>>>

 ______________________________________________________________          

        

                                   Pomoc Prawna dla Lekarzy

 

Szanowni członkowie Beskidzkiej Izby Lekarskiej, poniżej prezentujemy treść porozumienia pomiędzy Naszą Izbą a Izbą Adwokacką w Bielsku-Białej, na mocy którego każdy lekarz i dentysta może raz na kwartał bezpłatnie uzyskać przedsądową pomoc prawną w dowolnie wybranej kancelarii prawnej z listy rekomendowanych przez Izbę Adwokacką. Porozumienie zostało zawarte na wzór funkcjonującego już od dłuższego czasu podobnego porozumienia Izby Śląskiej. Ponieważ lekarze ze Śląska bardzo sobie chwalili taką możliwość uzyskania pomocy prawnej, postanowiliśmy dać podobne narzędzia naszym członkom. Ponieważ lista kancelarii jest rekomendowana przez samorząd adwokacki, mamy pewność, że są to najlepsze kancelarie. Staraliśmy się, aby w każdym powiecie była chociaż jedna kancelaria, żeby nie trzeba było daleko szukać. Bardzo prosimy o Wasze opinie i doświadczenia w korzystaniu z zawartego porozumienia.                                                                                                                             

26.08.2014                                                                          czytaj>>>

 _____________________________________________________________