Strona główna.

 __________________________________________________________

 

Szanowni Kole┼╝anki i Koledzy!

 

W zwi─ůzku z licznymi pytaniami dotycz─ůcymi obowi─ůzku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestruj─ůcych (fiskalnych) od 2015 roku dla lekarzy i lekarzy dentystów ┼Ťwiadcz─ůcych us┼éugi w zakresie opieki medycznej informujemy, ┼╝e w dniu  4 listopada 2014 r. Minister Finansów podpisa┼é  rozporz─ůdzenie w sprawie zwolnie┼ä z obowi─ůzku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestruj─ůcych. Na jego mocy lekarze i lekarze denty┼Ťci ┼Ťwiadcz─ůcy us┼éugi w zakresie opieki medycznej od 2015 b─Öd─ů zobowi─ůzani do prowadzenia kas fiskalnych (tre┼Ť─ç rozporz─ůdzenia w za┼é─ůczniku).

 Wychodz─ůc naprzeciw Pa┼ästwa niepokojom informujemy, ┼╝e do ko┼äca listopada  zamie┼Ťcimy wszystkie konieczne informacje w w/w sprawie. Okre┼Ťlimy grupy lekarzy, których to rozporz─ůdzenie dotyczy, a kto nie b─Ödzie musia┼é posiada─ç kasy fiskalnej, podamy do wiadomo┼Ťci miejsca zakupu kas po preferencyjnych cenach dla cz┼éonków BIL, wska┼╝emy jakie procedury nale┼╝y podj─ů─ç, aby uzyska─ç cz─Ö┼Ťciowy zwrot wydatków poniesionych na zakup kasy, jakie kasy (stacjonarne czy przeno┼Ťne) najlepiej kupi─ç w zale┼╝no┼Ťci od prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci, aby nie zwi─Ökszy─ç niepotrzebnie kosztów, ale i nie narazi─ç si─Ö na ryzyko odpowiedzialno┼Ťci skarbowej. Prosimy o ┼Ťledzenie informacji.

 

 za┼é─ůcznik

 Rozporz─ůdzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnie┼ä z obowi─ůzku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestruj─ůcych

 

 16.11.2014

 __________________________________________________________ 

Szanowne Kole┼╝anki, Szanowni Koledzy Emeryci !

 

W zwi─ůzku z uchwa┼é─ů  podj─Öt─ů przez Naczeln─ů Rad─Ö Lekarsk─ů w dniu 5 wrze┼Ťnia 2014 roku o wzro┼Ťcie sk┼éadki od 1 stycznia 2015 roku z 40 z┼é do 60 z┼é miesi─Öcznie dla lekarzy i lekarzy dentystów przypominamy, ┼╝e od 1.01.2015 ka┼╝dy lekarz emeryt, rencista czynny zawodowo, b─Ödzie musia┼é op┼éaca─ç sk┼éadk─Ö w wysoko┼Ťci 60 z┼é do 75 roku ┼╝ycia. Zatem od 1.01.2015 znika mo┼╝liwo┼Ť─ç zmniejszenia stawki do 10z┼é dla pracuj─ůcych lekarzy emerytów i rencistów, którzy poza ┼Ťwiadczeniem emerytalnym nie osi─ůgaj─ů rocznego przychodu przekraczaj─ůcego roczny przychód sta┼╝ysty ustalony przez Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie sta┼╝u podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

 

W zwi─ůzku z powy┼╝szym tylko do 1 grudnia 2014 roku istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç z┼éo┼╝enia dokumentów koniecznych do zmniejszenia sk┼éadki na 10 z┼é miesi─Öcznie  dla osób które naby┼éy prawo do zni┼╝ki a dotychczas z niej nie korzysta┼éy. Sk┼éadka zni┼╝kowa zatwierdzona przez BIL do ko┼äca 2014 roku b─Ödzie obowi─ůzywa┼éa w latach nast─Öpnych. W zwi─ůzku z tym osoby zainteresowane prosimy o zg┼éaszanie si─Ö do sekretariatu BIL z wymaganymi dokumentami

 

Dokumenty konieczne do uzyskania obniżenia składki

 

pisemny wniosek uwzgl─Ödniaj─ůcy podstaw─Ö do obni┼╝enia sk┼éadki;
decyzja Zak┼éadu Ubezpiecze┼ä Spo┼éecznych o przyznaniu emerytury lub renty ;
kserokopia zeznania o wysoko┼Ťci dochodu uzyskanego w roku podatkowym poprzedzaj─ůcym rok z┼éo┼╝enia wniosku.

 

26.10.2014

_____________________________________________________________

 

Omówienie  projektu rozporz─ůdzenia Ministra Finansów ws. zwolnie┼ä

z obowi─ůzku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas

rejestruj─ůcych. 

 

18.10.2014                                                              czytaj>>>

 

                                          PROJEKT USTAWY    CZYTAJ>>>

 

_____________________________________________________________

 

UWAGA!!!

Od 4 pa┼║dziernika WA┼╗NE ZMIANY w rozporz─ůdzeniu w sprawie recept.

 

30.09.2014                                                                                          czytaj>>>

 

____________________________________________________________

 

 

UWAGA!!!

Od 18.09.2014  WA┼╗NE ZMIANY w rozporz─ůdzeniu w sposobie wystawiania recept na leki odurzaj─ůce i psychotropowe.

 

30.09.2014                                                                                          czytaj>>>

 

 

 ______________________________________________________________

                       

 

                Szanowne Kole┼╝anki, Szanowni Koledzy!

 

Podczas posiedzenia w dniu 5 wrze┼Ťnia Naczelna Rada Lekarska stosunkiem g┼éosów 31 za, 11 przeciw, 8 wstrzymuj─ůcych si─Ö, przyj─Ö┼éa zaproponowan─ů przez Komisj─Ö Finansowo-Bud┼╝etow─ů NRL nowelizacj─Ö uchwa┼éy w sprawie sk┼éadki cz┼éonkowskiej. Wprowadza ona od stycznia 2015 roku podwy┼╝szenie sk┼éadki dla cz┼éonków Samorz─ůdu Lekarskiego do 60 z┼é miesi─Öcznie. Ponadto sk┼éadka w wysoko┼Ťci 10 z┼é przys┼éugiwa─ç b─Ödzie lekarzom sta┼╝ystom, a lekarze powy┼╝ej 75 roku ┼╝ycia b─Öd─ů automatycznie zwolnieni z p┼éacenia sk┼éadki. Wszyscy, którzy wcze┼Ťniej nabyli prawo do zwolnienia lub zmniejszenia sk┼éadki zachowaj─ů je nadal. Uproszczono równie┼╝ procedury zwi─ůzane z uzyskaniem zwolnienia z p┼éacenia sk┼éadki.

Zgodnie z wol─ů Okr─Ögowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej zarówno ja, jak i dr Zyta Ka┼║mierczak-Zagórska g┼éosowali┼Ťmy przeciwko zwi─Ökszeniu wysoko┼Ťci sk┼éadki, jednak byli┼Ťmy w mniejszo┼Ťci.

Nowa, wy┼╝sza sk┼éadka b─Ödzie obowi─ůzywa─ç od przysz┼éego roku, jednak ju┼╝ rozpocz─Öli┼Ťmy prace nad opracowaniem najkorzystniejszych dla wszystkich cz┼éonków Naszej Izby sposobów spo┼╝ytkowania tych ┼Ťrodków. Szczególnie bierzemy pod uwag─Ö rozszerzenie naszej oferty w zakresie ochrony prawnej lekarzy, os┼éony socjalnej dla potrzebuj─ůcych i b─Öd─ůcych w trudnej sytuacji lekarzy oraz dalszym rozszerzeniem naszej oferty szkoleniowej dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Klaudiusz Komor

Prezes ORL BIL

            10.09.2014

 

_______________________________________________________________

 

                           

                                   Pomoc Prawna dla Lekarzy

 

Szanowni cz┼éonkowie Beskidzkiej Izby Lekarskiej, poni┼╝ej prezentujemy tre┼Ť─ç porozumienia pomi─Ödzy Nasz─ů Izb─ů a Izb─ů Adwokack─ů w Bielsku-Bia┼éej, na mocy którego ka┼╝dy lekarz i dentysta mo┼╝e raz na kwarta┼é bezp┼éatnie uzyska─ç przeds─ůdow─ů pomoc prawn─ů w dowolnie wybranej kancelarii prawnej z listy rekomendowanych przez Izb─Ö Adwokack─ů. Porozumienie zosta┼éo zawarte na wzór funkcjonuj─ůcego ju┼╝ od d┼éu┼╝szego czasu podobnego porozumienia Izby ┼Ül─ůskiej. Poniewa┼╝ lekarze ze ┼Ül─ůska bardzo sobie chwalili tak─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç uzyskania pomocy prawnej, postanowili┼Ťmy da─ç podobne narz─Ödzia naszym cz┼éonkom. Poniewa┼╝ lista kancelarii jest rekomendowana przez samorz─ůd adwokacki, mamy pewno┼Ť─ç, ┼╝e s─ů to najlepsze kancelarie. Starali┼Ťmy si─Ö, aby w ka┼╝dym powiecie by┼éa chocia┼╝ jedna kancelaria, ┼╝eby nie trzeba by┼éo daleko szuka─ç. Bardzo prosimy o Wasze opinie i do┼Ťwiadczenia w korzystaniu z zawartego porozumienia.                                                                                                                             

 

 

26.08.2014                                                                          czytaj>>>

 

 

______________________________________________________________ 

 

 

Pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie informacji

przekazanych przez G┼éównego Inspektora Sanitarnego dotycz─ůcych

epidemii wywo┼éanej wirusem  Ebola

 

Pismo Prezesa NRL

Ocena ryzyka -wytyczne

Informacja opracowana na podstawie materia┼éów ┼Üwiatowej organizacji Zdrowia z dnia 19.08.2014

 

26.08.2014

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

                                 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

medochrona 

Zapraszamy Pa┼ästwa do wype┼éniania wniosków OC lekarza, lekarza dentysty na rok 2014


Wniosek o kontynuacj─Ö/zawarcie umowy ubezpieczenia OC dla lekarza i lekarza dentysty prowadz─ůcego dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů >>>


Wniosek o kontynuacj─Ö/zawarcie umowy ubezpieczenia OC dla lekarza i lekarza dentysty nie prowadz─ůcego dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej >>>

______________________________________________________________________________

 

 

 

UWAGA!
OBOWI─äZEK SPRAWOZDAWCZY

 

 

_______________________________________________________________________________________________________