Strona główna.

     _____________________________________________________________________________________  
                           

 

    ZAPRASZAMY NA ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE 

 

 

_____________________________________________________________________________________   

 

 Serdecznie zapraszamy lekarzyi lekarzy dentystów rozpoczynających staż

podyplomowy od dnia 1.10.2015 r. na uroczyste wręczanie ograniczonego prawa

wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty,które odbędzie się dnia 

29 września 2015 r. o godz. 16.00

 

w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej  w Bielsku- Białej 

                                    

______________________________________________________________________________________

 

                                                          Szanowni Państwo

 

  Przypominamy o objęciu Państwa bezpłatną 

CAŁODOBOWĄ OPIEKĄ PRAWNĄ

 DLA CZŁONKÓW BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

 

 Koleżanki i Koledzy, Lekarze i Lekarze Dentyści członkowie

Beskidzkiej Izby Lekarskiej! Zgodnie z obietnicą którą złożyłem w

związku ze wzrostem składki członkowskiej, oferujemy Wam

wszystkim nieodpłatną całodobową Opiekę Prawną, którą na

podstawie zawartej przez Okręgową Radę Lekarską umowy będzie

świadczyć firma Lex Secure Sp. z o.o.

 

W ramach tej umowy, każdy lekarz i lekarz dentysta, który spełni

dwa wymienione poniżej warunki i zostanie dopisany do listy osób

uprawnionych oraz otrzyma specjalną imienną kartę, będzie mógł

całodobowo zadać pytanie prawne z całego zakresu obowiązującego

w Rzeczpospolitej Polskiej prawa, z wyłączeniem: prawa

podatkowego w zakresie spraw wymagających uzyskania

indywidualnej interpretacji podatkowej, dzwoniąc na specjalny

numer Infolinii Prawnej.

 

Osoba Uprawniona, może zadawać pytania prawne bez ograniczenia

ich liczby, przy czym jednocześnie rozpatrywane będzie jedno

pytanie prawne. Odpowiedź na pytanie zostanie przesłana na adres

mailowy w ciągu 24 godzin od momentu kontaktu z infolinią.

Odpowiedź na pytanie prawne zadane na tle skomplikowanego lub

rozbudowanego stanu faktycznego, a także odpowiedzi na więcej niż

jedno pytanie prawne zadane do tego samego stanu faktycznego

zostaną udzielone w okresie innym, indywidualnie ustalonym z daną

Osobą Uprawnioną.

 

W ten sposób otrzymujecie Państwo całkowicie bezpłatną możliwość

zadania o dowolnej porze dnia i nocy pytania prawnego na dowolny

temat i uzyskania szybkiej odpowiedzi na nie! Jest to jeden z

najważniejszych elementów wprowadzanej przez Naszą Izbę

kompleksowej ochrony prawnej swoich członków!

 

Aby uzyskać dostęp do usługi (a może to zrobić każdy członek Naszej

Izby) należy spełnić następujące warunki:

 1. brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich na rzecz Beskidzkiej Izby Lekarskiej w dacie wydania karty abonamentowej umożliwiającej dostęp do sytemu opieki prawnej i aktywowania tego dostępu

2. podpisanie przez członka Beskidzkiej Izby Lekarskiej oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z udostępnieniem systemu opieki prawnej Lex Secure Sp. z o.o.

3. podpisanie przez członka Beskidzkiej Izby Lekarskiej oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez BIL w celu  udostępnienia systemu opieki prawnej

 

Stosowne oświadczenie można podpisać na miejscu w siedzibie

Beskidzkiej Izby Lekarskiej w godzinach jej pracy (na parterze w

Ośrodku Kształcenia Medycznego) lub pobrać je z załącznika poniżej

i dostarczyć już podpisane do wspomnianego Ośrodka. Tam po

sprawdzeniu niezalegania ze składkami na rzecz BIL pracownice

OKM wydrukują dla Was specjalną imienną kartę i wprowadzą do listy

osób uprawnionych do korzystania z usługi. Od tego momentu można

zacząć korzystać z opieki prawnej.

 

Zaległość w płaceniu składek członkowskich dłuższa niż 3 miesiące

powoduje zablokowanie dostępu do sytemu opieki prawnej

członkowi  Beskidzkiej Izby Lekarskiej korzystającemu z tego

systemu. Dostęp ten może zostać odblokowany wyłącznie po

uregulowaniu zaległości.

 

Poniżej zamieszczamy Regulamin Usługi oraz do pobrania stosowne

oświadczenie.

 

Mam nadzieję, że wszyscy z Was skorzystają z naszej nowej oferty!

Jednocześnie przypominam, że nadal pracujemy nad uzupełnieniem o

kolejne elementy kompleksowej Ochrony prawnej członków BIL.

 

                                                                                   

 

 regulamin>>>

 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z udostępnieniem systemu opieki prawnej Lex Secure Sp. z o.o. >>>  

 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez BIL w  celu udostępnienia systemu opieki prawnej>>>                                                                         

 

 

                                                                                    Prezes ORL BIL

    16.04.2015                                                                 Klaudiusz Komor

 

 ________________________________________________________________________________________

 

Drogie Koleżanki i Szanowni Koledzy!


Dziś w dobie wszechwładnego internetu i powszechnej cyfryzacji, gdzie większość komunikacji odbywa się za pomocą wszelkiego rodzaju łącz elektronicznych piszę do Was list. Kiedy czytacie te słowa, mam nadzieję, że mamy piękne polskie babie lato lub początek złotej jesieni, ale moje myśli wybiegają na sam jej koniec, czyli w mroźny listopad. Przygotowaliśmy bowiem dla Was II Andrzejki Stomatologiczne. Po udanym ubiegłorocznym przedsięwzięciu postanowiliśmy, jako komisja, że podejmiemy kolejne wyzwanie związane z przygotowaniem dużej wyjazdowej konferencji, wychodząc z założenia że integracja środowiska, składającego się z lekarzy pracujących głównie w indywidualnych praktykach lekarskich lub innych rozproszonych jednostkach, jest naszym głównym celem w tej kadencji. Wiemy, że koledzy dentyści lubią się bawić, podróżować, nawiązywać nowe kontakty towarzyskie i odświeżać stare znajomości, byłoby dobrze gdyby mogli to połączyć z nauką, zdobywaniem nowych cennych informacji i doświadczeń. Często spotykamy naszych kolegów w odległych częściach Polski na różnych spotkaniach stomatologicznych, wynika z tego że są zainteresowani tego typu wydarzeniami. Postanowiliśmy znaleźć większy obiekt w którym mogła by się odbyć duża konferencja. Wybór padł na Hotel Stok w Wiśle. Nieodparty urok Beskidu Śląskiego ma zachęcać do nauki połączonej z wypoczynkiem. Z naszej inicjatywy i na nasze zaproszenia podczas konferencji odbędzie się posiedzenie Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej. Będziemy mieli więc zaszczyt gościć na Śląsku najwyższe władze samorządu stomatologicznegoz całej Polski. Wszyscy, którzy odwiedzą nas w andrzejkowy weekend w Wiśle-Jaworniku, będą mogli spotkać osoby z pierwszych stron gazet czy innych mediów stomatologicznych, autorzy znanych i cenionych portali internetowych, felietoniści naszych gazet, liderzy różnych organizacji stomatologicznych. Posiedzenie KS NRL poprowadzi Pani Przewodnicząca Agnieszka Ruchała-Tyszler, Wiceprezes NRL, Patronatem honorowym objął naszą Konferencję Pan Prezes Jacek Kozakiewicz. Jeśli zaś chodzi o część naukową czyli o wykłady , staraliśmy się tak dobrać tematy i wykładowców , aby maksymalnie zachęcić Was do przyjazdu. Kluczem dla nas była oryginalność, wybieraliśmy materiał, który jeszcze nie był prezentowany na Śląsku. W części nieoficjalnej wystąpią artyści kabareciarze, zaproponujemy dobrą muzyką, tańce, a nawet odrobinę sportu i adrenaliny oraz niespodzianki. Może powita nas pierwszy śnieg? Koszt udziału w konferencji dofinansowany jest z budżetu Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach,  więc cena jest dość atrakcyjna, w porównaniu do konkurencyjnych imprez. No i oczywiście punkty edukacyjne, tym razem aż 20 ! Wprawdzie nie liczymy ich tak skrupulatnie jak kiedyś, ale lepiej je gromadzić, gdyż nigdy nie wiadomo czym zaskoczy nas ustawodawca. A na zakończenie przypominam, że w naszym województwie mamy aż trzy izby lekarskie, jedną Akademię Medyczną obecnie zwaną Śląskim Uniwersytetem Medycznym, której w dużej liczbie jesteśmy absolwentami, nie musimy więc czekać na kolejne spotkania rocznicowe, możemy widywać się częściej z kolegami z roku zapraszając ich na Nasze Andrzejki! Moi mili kończąc mój list otwarty, w imieniu swoim oraz Komisji Stomatologicznej ŚIL serdecznie wszystkich zapraszam, z hasłem na ustach ,, Uczmy się i bawmy w Andrzejki Stomatologiczne".

Z koleżeńskimi pozdrowieniami Wiceprzewodnicząca Komisji Stomatologicznej Śląskiej Izby Lekarskiej
Aleksandra Sommerlik- Biernat

 

13.09.2015

________________________________________________________________________________________

 

XXI Mistrzostwa Polski Lekarzy w Brydżu Sportowym

3-4 października 2015 r.

Warszawa, Centrum Sportów Umysłowych, ul. Polinezyjska 10

 

 13.09.2015

 ________________________________________________________________________________________

 

Zapraszamy wszystkich lubiących śpiew do nowo powstającego chóru przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej. Zgłoszenia przyjmuje Pani Urszula Hrabowska w Ośrodku Kształcenia Medycznego tel. 33/822-77-72.

Zapewniamy profesjonalną opieką i szkolenie głosu.

 

12.08.2015

 

________________________________________________________________________________________

 

Komunikat otrzymany z Ministerstwa Zdrowia w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne.

 

9.08.2015                                                                       czytaj dalej...........

________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
43-300 Bielsko-Biała ul. Broniewskiego 21 informuje....

 

  9.08.2015                                                                        czytaj dalej..........

________________________________________________________________________________________

 

 

 

Pan dr n.med. Jacek Kozakiewicz Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach  poinformował , że Śląska Izba Lekarska wychodząc naprzeciw prośbom i oczekiwaniom środowiska lekarskiego oraz dbając o poszerzanie możliwości kształcenia podyplomowego, przygotowała i udostępnia nieodpłatnie Platformę e-learningową.

 

Została ona uruchomiona na stronie internetowej ŚIL i pozwala na nieograniczony w czasie dostęp do pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin medycyny. Zaczynamy od wykładów i testów w następujących tematach:

 

1. Leczenie alergicznych nieżytów nosa u dorosłych i dzieci

 

2. Rozpoznanie i wstępne leczenie astmy oskrzelowej

 

3. Leczenie zaostrzeń astmy.

 

4. Ból przebijający w chorobach nowotworowych

 

5. Dlaczego właśnie pantoprazol jest nam ciągle tak bardzo potrzebny?

 

To dopiero początek, w nieodległej przyszłości udostępnione zostaną kolejne tematy.

Wystarczy wejść na stronę http://www.izba-lekarska.org.pl/kursy, założyć konto i można korzystać z platformy e-learningowej.

 

Kursy posiadają akredytację Naczelnej Izby Lekarskiej.

 

Za udział w kursach przyznawane są punkty edukacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

 

Możliwość  kształcenia się w tej dogodnej formie jest dostępna również dla Członków Beskidzkiej Izby Lekarskiej

 

 

30.07.2015

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

Szkolenia lekarzy w ramach służby przygotowawczej w 2016 r. z Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu.

 

załaczniki

pismo

plakat informacyjny 


26.07.2015                                                                  

 

 

 

________________________________________________________________________________________

 

Po raz pierwszy od 25 lat odrodzonego samorządu lekarzy urząd centralny odpowiedział Okręgowej Radzie Lekarskiej na apel zjazdowy ( przypominamy jego treść)

APEL NR 4/VII/2015 XXXIV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 11 kwietnia 2015 roku

 w sprawie: weryfikacji uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego.

 XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Narodowego Funduszu Zdrowia o stworzenie możliwości rzetelnej i szybkiej weryfikacji uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego (tzw. czerwone zapisy EWUŚ).

Dotychczasowy sposób weryfikacji jest krzywdzący dla świadczeniodawców (powoduje finansowe straty) i kłopotliwy dla pacjentów.

 

Odpowiedzią Zakładu Ubezpieczeń Społecznych była propozycja spotkania w tej sprawie. Ustalono termin spotkania.

 

Spotkanie odbyło się 17 czerwca 2015 roku z udziałem Prezesa Radosława Stępnia i dwóch Dyrektorów Departamentu – ewidencji składek i weryfikacji ubezpieczeń ze strony ZUS oraz dr Teresy Pardela-Gilowskiej, dr Artura Hadriana i dr Krystyny Szyrockiej-Kowalczyk ze strony Beskidzkiej Izby Lekarskiej. Przedstawiliśmy nasze problemy w formie pisemnej (tekst w załączeniu).

 

Uzyskaliśmy odpowiedź, początkowo ustną, a 3 lipca 2015 roku na piśmie, z której wynika konieczność rozmów trójstronnych na ten temat. Albowiem otrzymaliśmy wiadomość z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że informacje dotyczące ubezpieczonych w ciągu doby od otrzymania zgłoszenia do ubezpieczenia trafiają do Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast opóźnienia mogą wynikać z:

 

  1. Płatnik ma 7 dni na zgłoszenie pracownika do ZUS,
  2. Pracownik ma 7 dni na zgłoszenie rodziny i 7 dni na płatność – czyli powstaje 14 dni.

 

Tak czy siak duża część zmarnowanego czasu w weryfikacji „czerwonych rekordów”

jest po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

załaczniki

pismo Prezesa Beskidzkiej Izby Lekarskiej skierowane do Pan Radosława Stępnia przedstawiciela ZUS z zagadnieniami wymagającymi wyjaśnienia

 

pismo  Pan Radosława Stępnia po sprotkaniu dwustronnym z piemnym wyjaśnieniem powyższych problemów 

 

 apel nr 2/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 3.07.2015

 

  26.07.2015                                                           Krystyna Szyrocka-Kowalczyk

 

 

 

________________________________________________________________________________________

 

W związku z apelem nr 6/VII/2015  podjętym przez XXXIV OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ z dnia 11 kwietnia 2015 roku w sprawie: kształcenia specjalizacyjnego w trybie pozarezydenckim o treści:  w związku z narastającym problemem niedoboru specjalistów XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje o wprowadzenie nowej formy kształcenia specjalizacyjnego w trybie pozarezydenckim na zasadzie współfinansowania kosztów specjalizacji po połowie przez podmiot zatrudniający specjalizującego się lekarza i w połowie przez Ministra Zdrowia, Beskidzka Izba Lekarska otrzymała odpowiedź od Ministerstwa Zdrowia Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego treść której zamieszczamy ponieżej

 

pismo Ministerstwa Zdrowia Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 19.07.2015


 

_________________________________________________________________________________________

 

                                              Szanowni Państwo!

 

CAŁODOBOWA OPIEKA PRAWNA

 DLA CZŁONKÓW BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

 

 

 

Koleżanki i Koledzy, Lekarze i Lekarze Dentyści członkowie Beskidzkiej Izby Lekarskiej! Zgodnie z obietnicą którą złożyłem w związku ze wzrostem składki członkowskiej, oferujemy Wam wszystkim nieodpłatną całodobową Opiekę Prawną, którą na podstawie zawartej przez Okręgową Radę Lekarską umowy będzie świadczyć firma Lex Secure Sp. z o.o.

 

W ramach tej umowy, każdy lekarz i lekarz dentysta, który spełni dwa wymienione poniżej warunki i zostanie dopisany do listy osób uprawnionych oraz otrzyma specjalną imienną kartę, będzie mógł całodobowo zadać pytanie prawne z całego zakresu obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa, z wyłączeniem: prawa podatkowego w zakresie spraw wymagających uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej, dzwoniąc na specjalny numer Infolinii Prawnej.

 

Osoba Uprawniona, może zadawać pytania prawne bez ograniczenia ich liczby, przy czym jednocześnie rozpatrywane będzie jedno pytanie prawne. Odpowiedź na pytanie zostanie przesłana na adres mailowy w ciągu 24 godzin od momentu kontaktu z infolinią. Odpowiedź na pytanie prawne zadane na tle skomplikowanego lub rozbudowanego stanu faktycznego, a także odpowiedzi na więcej niż jedno pytanie prawne zadane do tego samego stanu faktycznego zostaną udzielone w okresie innym, indywidualnie ustalonym z daną Osobą Uprawnioną.

 

W ten sposób otrzymujecie Państwo całkowicie bezpłatną możliwość zadania o dowolnej porze dnia i nocy pytania prawnego na dowolny temat i uzyskania szybkiej odpowiedzi na nie! Jest to jeden z najważniejszych elementów wprowadzanej przez Naszą Izbę kompleksowej ochrony prawnej swoich członków!

 

Aby uzyskać dostęp do usługi (a może to zrobić każdy członek Naszej Izby) należy spełnić następujące warunki:

 

  1. brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich na rzecz Beskidzkiej Izby Lekarskiej w dacie wydania karty abonamentowej umożliwiającej dostęp do sytemu opieki prawnej i aktywowania tego dostępu
  2. podpisanie przez członka Beskidzkiej Izby Lekarskiej oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z udostępnieniem systemu opieki prawnej Lex Secure Sp. z o.o.
  3. podpisanie przez członka Beskidzkiej Izby Lekarskiej oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez BIL w celu  udostępnienia systemu opieki prawnej

 

Stosowne oświadczenie można podpisać na miejscu w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej w godzinach jej pracy (na parterze w Ośrodku Kształcenia Medycznego) lub pobrać je z załącznika poniżej i dostarczyć już podpisane do wspomnianego Ośrodka. Tam po sprawdzeniu niezalegania ze składkami na rzecz BIL pracownice OKM wydrukują dla Was specjalną imienną kartę i wprowadzą do listy osób uprawnionych do korzystania z usługi. Od tego momentu można zacząć korzystać z opieki prawnej.

 

Zaległość w płaceniu składek członkowskich dłuższa niż 3 miesiące powoduje zablokowanie dostępu do sytemu opieki prawnej członkowi  Beskidzkiej Izby Lekarskiej korzystającemu z tego systemu. Dostęp ten może zostać odblokowany wyłącznie po uregulowaniu zaległości.

 

Poniżej zamieszczamy Regulamin Usługi oraz do pobrania stosowne oświadczenie.

 

Mam nadzieję, że wszyscy z Was skorzystają z naszej nowej oferty! Jednocześnie przypominam, że nadal pracujemy nad uzupełnieniem o kolejne elementy kompleksowej Ochrony prawnej członków BIL.

 

                                                                                   

 

 regulamin>>>

 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z udostępnieniem systemu opieki prawnej Lex Secure Sp. z o.o. >>>  

 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez BIL w  celu udostępnienia systemu opieki prawnej>>>                                                                         

 

 

                                                                                    Prezes ORL BIL

    16.04.2015                                                                 Klaudiusz Komor

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

STARSZE AKTUALNE WIADOMOŚCI  PRZENIESIONE DO PANELU

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE lub ARCHIWUM WIADOMOŚCI