kontakt

Adres: Beskidzka Izba Lekarska
43-300 Bielsko-Biała, ul.
Krasińskiego 28 

e-mail:sekretariat@bil.bielsko.pl

Godziny urzędowania: 
Kierownik biura BIL: Joanna Bathelt
e-mail: joannab@bil.bielsko.pl
 
Kancelaria
Sekretariat

 


Telefon:
Fax:

Joanna Bathelt
e-mail : joanna@bil.bielsko.pl
Katarzyna Stekla
e-mail: kstekla@bil.bielsko.pl


033/815-03-12; 033/812-38-86
033/822-70-17

poniedziałek, środa, czwartek
godz. 8.00 - 16.00
wtorek
godz. 8.00 - 18.00
piątek
godz. 10.00 - 16.00 
Rejestr lekarzy:


Telefon:
Fax:

Jolanta Białka
e-mail: rejestr.lek@bil.bielsko.pl

033/815-03-12; 033/812-38-86
033/822-70-17

poniedziałek - czwartek
godz. 8.00 - 16.00
piątek
godz. 10.00 - 16.00

Rejestr praktyk zawodowych:


Telefon:
Fax:

Barbara Krywult
e-mail: rejestr.prak.lek@bil.bielsko.pl

033/815-03-12; 033/812-38-86
033/822-70-17

poniedziałek - czwartek
godz. 10.00 - 16.00
piątek
godz. 12.00 - 16.00
Ośrodek Kształcenia
Medycznego:


Telefon:

Urszula Hrabowska
e-mail: okm@bil.bielsko.pl


033/822-77-72

poniedziałek - czwartek
godz. 8.00 - 16.00
piątek
godz. 10.00 - 16.00
Biuro Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej:


Telefon:

Agata Dziedzic
e-mail: rzecznik@bil.bielsko.pl


033/812-48-50

poniedziałek - piątek
godz. 8.00 - 16.00 
Kancelaria Okręgowego
Sądu Lekarskiego


Telefon:

Agnieszka Gryczka

 

 033/815-03-12; 033/812-38-86

poniedziałek - czwartek
godz. 8.00 - 14.00
piątek
godz. 10.00 - 14.00 
Agencja Ubezpieczeniowa

Telefon:

Jolanta Kapela

033/811-83-77, 660 682 881

poniedziałek - piątek
godz. 8.00 - 16.00

Lekarska Kasa Pomocy

 

Telefon:

Maria Gryczka
e-mail: lkp@bil.bielsko.pl


033/815-03-11 

Poniedziałek, wtorek,
środa, czwartek, piątek
godz. 11.00 -16.00 
Radca Prawny :

 

 

Mec. Dorota Godlewska

 

lekarzy przyjmuje we wtorki
w godz. 15.00-17.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) 
Główny księgowy:


Telefon:
Fax:

Leszek Ciosłowski
e-mail: ksiegowosc@bil.bielsko.pl

033/815-03-12; 033/812-38-86
033/822-70-17

poniedziałek - czwartek
godz. 8.00 - 16.00
piątek
godz. 10.00 - 16.00
Księgowość:

 


Telefon:
Fax:

Agnieszka Gryczka
e-mail: a.gryczka@bil.bielsko.pl
Czesława Kozioł


033/815-03-12; 033/812-38-86
033/822-70-17 

poniedziałek - czwartek
godz. 8.00 - 14.00
piątek
godz. 10.00 - 14.00
WWW BIP http://www.bip.bil.bielsko.pl  
e-mail: bil@bil.bielsko.pl
bielsko.biala@hipokrates.org
 

formularz kontaktowy